×

Lenker


http://purisme.blogspot.no/2012/01/oljenamn-fra-norrn-mytologi-til.html


https://no.wikipedia.org/wiki/Theodor_Kittelsen


http://anglifiseringovertid.blogg.no/1395513425_hvorfor_er_ungdom_mer.html


http://pahoyden.no/2008/09/da-oljespraket-vart-norsk


https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/framtida_for_norsk_sprak_-statens/id264270/


https://forfatternesklimaaksjon.wordpress.com/redd-spraket-selg-statoil/


http://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/Norsk-for-engelsk/Engelsk_i_norsk/


https://no.wikipedia.org/wiki/Solaris_korrigert


https://no.wikipedia.org/wiki/%E2%88%9A%C3%B2yvind_Rimbereid


http://www.vagant.no/for-aig-veit-existen-af-vorld-om-solaris-korrigert/


http://www.lyrikline.org/de/gedichte/solaris-korrigert-utdrag-3676 - .V0hiqFcww7c


http://www.dagsavisen.no/kultur/det-store-diktet-om-en-framtid-uten-oljen-1.420611


http://www.aftenposten.no/osloby/oslopuls/kunst_og_scene/Solaris-korrigert-Den-siste-olje-8208380.html


https://vimeo.com/136695861


http://www.detnorsketeatret.no/ane-dahl-torp-i-framtidsfabel/


https://www.acast.com/radiogyldendal/jenny-moi-vindegg-om-rimbereids-dikt-solaris-korrigert-


https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41204/Vindegg_master.pdf?sequence=1


https://ojs.hi.is/millimala/article/view/1478/453


http://www.dagbladet.no/2011/10/31/kultur/litteratur/anmeldelser/litteraturanmeldelser/bok/18804054/


https://no.wikipedia.org/wiki/Sisyfos


https://no.wikipedia.org/wiki/Myten_om_Sisyfos


https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/tidsskrift/2002/nr1/Frost.pdf


https://en.wikipedia.org/wiki/Sisyphus_(beetle)


http://www.ufunk.net/en/artistes/sisyphus-machine/


https://snl.no/oljesand


http://supermiljobloggen.se/nyheter/2014/12/svenska-eu-ledamoter-ja-till-oljesand


http://www.greenpeace.org/sweden/se/nyheter/blogg/seminarium-om-oljesand-kom-och-lyssna/blog/31859/


https://no.wikipedia.org/wiki/Oljesand


https://no.wikipedia.org/wiki/Asfalt


http://marianneheier.no/?text=saganatt


http://marianneheier.no/?project=saga-night


http://rushprint.no/2015/12/var-olje-og-var-makt/


http://www.transportmiljo.no/tema/nokkeltall/vei/


http://bellona.no/om-bellona/timeline


http://www.aftenbladet.no/energi/Den-glemte-manelandingen-3239349.html


https://radikalportal.no/2016/02/10/dette-er-en-miljokamp-for-a-verne-om-den-dyrebare-fjorden/


https://no.wikipedia.org/wiki/Natur_og_Ungdom


http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/til-siste-drape-nar-oljen-tar-slutt/


http://folkeaksjonen.no/


http://www.greenpeace.org/norway/no/nyheter/Blogg/det-internasjonale-samfunnet-og-det-norske-fo/blog/50502/


https://no.wikipedia.org/wiki/Greenpeace


http://mashable.com/2014/05/27/greenpeace-oil-rig-norwegian-arctic/ - CZcPzLQFfuq6


http://www.dagbladet.no/magasinet/2008/06/27/539408.html


http://www.nrk.no/finnmark/_-oljevern-fadesen-viser-at-vi-ikke-kan-bore-i-barentshavet-1.12460195


https://no.wikipedia.org/wiki/Oljeutslippet_fra_%C2%AC%C2%B4Full_City%C2%AC%C2%AA_sommeren_2009


http://www.nrk.no/sorlandet/tidenes-verste-oljesol-pa-sorlandet-1.7534794


http://rushprint.no/2015/12/var-olje-og-var-makt/